Alle Honden Komen Uit China.

Herkomst van je beste vriend.

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de meeste hondenrassen, van chihuahua tot de deensedog, afstammen van wolven uit Oost -AziŽ. De Chinezen hebben de wereld dus waarschijnlijk niet alleen het buskruit en de boekdrukkunst geschonken, maar ook 's mens beste vriend.

Zelf de meest verstokte kattenliefhebber zal moeten toegeven dat hond en mens een heel speciale band hebben. Archeologen zijn het erover eens dat de hond het allereerst huisdier was en al in menselijk gezelschap verkeerde lang voordat mensen, geiten, schapen, koeien en paarden gingen houden. Om van katten nog maar te zwijgen. Hoe de hond precies tot huisdier is geworden, weet echter niemand. De oudste hondenresten die door archeologen zijn opgegraven dateren van ongeveer 14.000 jaar geleden. Er zijn twee theorieŽn over het ontstaan van de hond.

De eerste zegt dat mensen ooit begonnen zijn wolvenpups in huis op te nemen en te temmen, hetzij puur als gezelschapsdier, hetzij als hulp bij de jacht. Dat lijkt aannemelijk, maar er valt toch wel wat tegen in te brengen, meldt het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Science, dat onlangs in ťťn en dezelfde editie maar liefs drie wetenschappelijke onderzoeken naar de herkomst van de hond publiceerde. Het voornaamste bezwaar is gelegen in het temperament van de wolf, die zich slecht laat domesticeren, zelfs als hij van jongsafaan door mensen wordt opgevoed. Een plausibeler verklaring lijkt dat wolven op een zeker ogenblik als aaseters in de buurt van mensen zijn gaan rondhangen. Omdat mensen over het algemeen succesvolle jagers waren die ook met grote prooidieren geen moeite hadden, vormde zij voor zulke wolven een gemakkelijke voedselbron. In de loop der generaties ging het de wolven die de minste angst voor de tweebeners hadden het meest voor de wind, waardoor ze uiteindelijk gescheiden raakte van hun meer voorzichtig aangelegde soortgenoten. 

Uiteindelijk leerden deze wolven steeds beter het gedrag te 'lezen' van de mensen van wie ze afhankelijk waren geworden. Amerikaanse onderzoekers beschrijven in Science een proef warbij werd bekeken in hoeverre honden en wolven in staat zijn om voedsel te ontdekken dat verborgen was onder een plastic beker als een mens ernaar wees. De wolven brachten daar niet veel van terecht. De honden lukte het feilloos. In feite, melden de onderzoekers, zijn honden zelfs nog beter in het begrijpen van zulke aanwijzingen dan onze naaste verwant, de chimpansee. Dat duidt erop dat een belangrijk deel van de evolutie van de hond erop gericht is geweest om menselijk lichaamstaal te leren begrijpen. Een andere vraag is, waar honden voor het eerst werden gedomesticeerd. Algemeen werd tot voor kort aangenomen dat dat in het Midden -Oosten moet zijn geweest, omdat  daar de eerste onomstotelijke bewijzen voor de aanwezigheid van hondachtige in de buurt van mensen zijn opgegraven. Zoals het aandoenlijke, 12.000 jaar oude graf van een jonge vrouw in IsraŽl die was begraven met een puppie in haar armen. Tegenwoordig zijn wetenschappers echter niet langer afhankelijk van archeologische opgravingen voor het beantwoorden van dergelijke vragen. Bestudering van het DNA van honden en vergelijking met het erfelijk materiaal van hun naaste verwant, de wolf, biedt onderzoekers een geheel nieuw venster op het verleden.

Een team van Zweedse en Chinese onderzoekers onderzocht het DNA van meer dan 500 hondenrassen van over de hele wereld en tientallen wolven uit Europa en AziŽ. Op grond van door mutaties veroorzaakte verschillen in het DNA waren zij in staat een ruwe 'stamboom' van de verschillende hondenrassen te maken. De uitkomsten waren verrassend. Hoewel de honden in verschillende genetische groepen konden worden onderverdeeld, bleek de overgrote meerderheid zoveel overeenkomsten te vertonen dat de onderzoekers concluderen dat 'domesticering van de hond waarschijnlijk op ťťn geografische locatie heeft plaatsgevonden'. Omdat de onderzochte hondenrassen uit Oost-AziŽ de grootste onderlinge genetische diversiteit vertoonden, gaan de wetenschappers ervan uit dat de Oost- Aziatische hondenpopulatie de oudste is, dat de hond met andere woorden in Oost-AziŽ is ontstaan. China zou een goede gok zijn, aldus onderzoeker Peter Savolainen van het Koninklijk Technologisch Instituut in Stockholm. De onderzoekers maken ook korte metten met de veronderstelling dat de verschillende hondenrassen hun zeer uiteenlopende uiterlijk te danken hebben aan domesticeringsprocessen die op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen hebben plaatsgevonden.

Volgens hun gegevens stammen alle hedendaagse honden, van de kleinste pekinees tot de grootste Ierse wolfshond, af van ťťn en dezelfde groep. Dat geldt zelfs voor de hondenrassen die in Amerika worden aangetroffen en waarvan lange tijd werd verondersteld dat ze voortkwamen uit de grijze wolven van het Noord-Amerikaanse continent, concluderen Amerikaanse onderzoekers die een soortgelijk DNA-onderzoek hebben toegepast. De voorouders van chihuahua's, husky's en Mexicaanse naakthonden zijn waarschijnlijk met de eerste mensen via de Beringstraat Amerika binnengekomen. De Amerikaanse wolven zijn hoogstens verre neven die aan het DNA van de Amerikaanse honden niet of nauwelijks hebben bijgedragen. De raadsels rond de stamboom van de hond zullen hoe dan ook binnen enkele jaren nog verder worden opgelost. Het Amerikaanse Nationaal Humaan Genome Research Instituut, dat zich tot nu toe heeft beziggehouden met het  bepalen van het genoom (het  totaal aan erfelijke eigenschappen) van de mens, heeft namelijk besloten dat de hond als een van de volgende diersoorten aan de beurt is om zijn genoom ontrafeld te krijgen.

 

Alle honden   Watchman   Stafford's enthausiast  Hond in de pot

 

Copyright ©   Dutch Kenstaff Staffordshire Bull TerriŽr  ģ Alle rechten voorbehouden.